The Amazing Spider-Man 2 (2014) และเพราะภาคแรกที่ทำรายรับค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

และเพราะภาคแรกที่ทำรายรับค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจ จึงทำให้ The Amazing Spider-Man มีภาคต่อตามมาในปี 2014 เมื่อปีเตอร์ต้องใช้ชีวิตฮีโร่ควบคู่ไปกับการรักษาสัญญาที่จะต้องออกห่างจากเกวนเพื่อความปลอดภัยตามที่พ่อของเธอบอก แต่ด้วยเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ Electro วายร้ายปรากฎกายขึ้นจึงทำให้ปีเตอร์ต้องรีบจัดการก่อนที่เกวนจะเป็นอันตรายไปมากกว่านี้

เช่นเดียวกับ Spider-Man 2 ที่ภาคต่อมักจะไม่พีคเท่าภาคแรก แต่ The Amazing Spider-Man 2 ก็ทำรายรับอยู่ในระดับที่น่าใจ (709 ล้านเหรียญฯ) แต่ที่ผู้คนส่วนใหญ่บ่นมักจะเป็นเรื่องบทที่ไม่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ End Credit ของเรื่องยังมีการกล่าวถึงจักรวาล X-men: Days of Future Past ที่มาจากผู้กำกับคนเดียวกันอีกด้วย (มาร์ค เว็บบ์)

สนับสนุนโดย ดูหนังออนไลน์

Leave a comment

Your email address will not be published.


*