“เทวัญ” เสนอให้เงิน 1,300 ล้านบาท เยียวยาพระ-เณร จากโควิด-19

“เทวัญ” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอใช้เงินเยียวยาพระสงฆ์-สามเณรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 กว่า 1,300 ล้านบาท

นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัดทั่วประเทศ โดยมีการงดจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นการรวมตัวคนจำนวนมาก ประชาชนทำบุญและตักบาตรน้อยลง

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงสำรวจผลกระทบดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีผ่านกระทรวงการคลังเยียวยาพระสงฆ์คำนวนการช่วยเหลือจากจำนวนพระสงฆ์จำนวน 60 บาทต่อ 1 รูป เป็นเวลา 3 เดือน แต่จะโอนเงินดังกล่าวไปยังวัดนำไปใช้เป็นค่าบริหารจัดการจ่ายค่าน้ำค่าไฟ

อ่านต่อ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*