สภาเตรียมพิจารณา พ.ร.ก. กู้เงิน 3 ฉบับ สู้วิกฤตโควิด-19

สภาเตรียม ดังนี้ในตอนระบาดของ โควิด-19 ทําเศรษฐกิจซบเซา หลายๆ คน หลายๆ อาชีพก็จําต้องหยุดชะงัก หรือ ปิด ตัว ไป แต่ว่าก็มี บางบุคคล ที่ใช้ช่วงนี้เปลี่ยนแปลงราคาขายขึ้นมาแทบเท่าตัว เพื่อได้กําไรในตอนที่มีลูกค้าน้อยลง หรือให้บริการลูกค้า ได้ ลดลงตามมาตรการเว้นระยะห่างของเมือง เพื่อป้องกันการแพร่ เชื้อโควิด-19 นั่นเอง

โดยวันนี้ มีวาระสําคัญรับรู้พระบรมราชโองการกรุณา ประกาศ พระราชกฤษฎีกา เรียกสัมมนารัฐสภาวาระประชุมสามัญรายปี ครั้ง อันดับที่หนึ่ง พุทธศักราช 2563 ทราบพระบรมราชโองการโปรด เกล้า ประกาศตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและก็ ตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ ทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าประกาศตั้ง องคมนตรี และก็ทราบเรื่องสถานภาพการเป็นพวก พรรคการเมืองของผู้แทนราษฎร แล้วก็การถึงแก่ความตายของผู้ แทนราษฎร

อ่านต่อ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*