ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทย นับตั้งแต่มีการระบาด ประจำวันที่ 5 มกราคม 2564

ผู้ติดเชื้อโควิด-19

ผู้ติดเชื้อโควิด-19

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ufa สร้างความกังวลใจให้กับคนทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ที่จำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นมากทุกวัน และไม่ได้จำกัดพื้นที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพียงเท่านั้น แต่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้รายงานจำนวนผู้ป่วยโรค COVID-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 2564  เวลา 11:00 น.) วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด 527 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทั้งหมด 6 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศทั้งหมด 82 ราย และติดเชื้อในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ (คัดกรองเชิงรุก) ทั้งหมด 439 ราย

ขณะนี้ ประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 8,966 ราย โดยเเบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 6,900 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 2,066 ราย รักษาหายแล้ว 4,397 ราย และเสียชีวิต 65 ราย

*ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อที่อยู่ในตารางเป็นยอดของแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลจากเฟซบุ๊กของสำนักงานสาธารณสุขของจังหวัดนั้น ๆ โดยตัวหนาคือจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่

Leave a comment

Your email address will not be published.


*